First HavExpo approaching

It is now only six and half month ‘til the first HavExpo in Bergen! The number of exhibitors for the fishfarming and fisheries exhibition continues to rise, and we are keen to arrange the expo. ‘But at the same time we are keeping an eye on the development of the pandemic, our government’s rules, and…

Nærmer seg første HavExpo

Nå er det litt over et halvår til den første HavExpo! Fortsatt øker det på med antall utstillere – og vi har noen få ledige plasser igjen. Vi har veldig lyst til å arrangere den nye, store havbruks- og fiskerimessen – men vi følger samtidig med på utviklingen i koronapandemien, regjeringen sine retningslinjer og Folkehelseinstituttet…