HavExpo går digitalt mars 2021- fysisk messe i mai 2022

HavExpo 2020 ble utsatt til 23. – 24. mars 2021, men vi ser nå at det ikke er realistisk å kunne gjennomføre dette som et fysisk arrangment med opp mot 10 – 12.000 besøkende med antatte smittevernregler på det tidspunktet. Styret i HavExpo har derfor besluttet å planlegge HavExpo 2020 gjennomført som en digital messe i mars 2021, på allerede […]